Giáo trình, bài tập, bài test phong phú, đa dạng

Trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp các loại máy móc có những khả năng như học tập, xử lý, xác định các mẫu dữ liệu, nhận dạng giọng nói và các tính năng khác. AI mang lại lợi ích cho ngành giáo dục với các tính năng cá nhân hóa việc học, hỗ trợ và đánh giá hoạt động giáo dục bổ sung cùng sự tham gia của người học. Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục vẫn đang ở trong giai đoạn sơ khai nhưng dự kiến ​​sẽ có nhiều tiến bộ hơn trong những năm tới.

Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục, với sự trợ giúp của các công nghệ như học máy và học tự nhiên, hỗ trợ giám sát khả năng của học sinh đồng thời tăng cường quá trình học tập theo yêu cầu của người học. AI không chỉ cung cấp các khóa học mà còn có thể cung cấp các bài giảng, bài test phong phú đa dạng.

AI trong giáo dục tập trung vào việc học và theo dõi cá nhân giúp học sinh hiểu chủ đề theo tốc độ tiếp thu của riêng mình. AI cung cấp các công cụ phần mềm tương tác và tùy chỉnh được tích hợp với thực tế ảo và thực tế tăng cường, được triển khai trên các thiết bị kỹ thuật số như điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị đeo cho học sinh thuộc mọi cấp học. Nội dung tương tác kỹ thuật số giúp gia tăng tốc độ học tập và hiểu biết của học sinh. Việc triển khai AI trong giáo dục giúp nâng cấp môi trường học tập với sự tập trung đặc biệt vào việc thực hiện nghiên cứu thực nghiệm và phân tích, giúp học sinh hiểu sâu về các khái niệm.

AI trong giáo dục còn giúp giảm thời gian cần thiết cho các công việc hành chính như chấm điểm và tuyển sinh, có thể giúp các tổ chức tập trung bình đẳng vào từng học sinh và lên kế hoạch cho các bài học tương ứng với mỗi cá nhân ấy. Việc sử dụng AI trong hệ thống giáo dục sẽ mang lại cơ hội cho quản lý hành vi, giúp hiểu được mô hình hành vi của học sinh thông qua chức năng nhận dạng khuôn mặt.

 

Cập nhật vào : Thứ năm - 12/12/2019 12:09

Phòng Truyền thông E-Connect Việt Nam